Dating sider for unge under 18 gratis Nordfyns netdating gratis Norddjurs

Betalingen er ofte et pengebeløb, men kan også ske i form af gaver, tøj eller andre modydelser.

Hvad den seksuelle ydelse består i, er noget de involverede parter aftaler - og det kan være fx oralsex, handjob eller samleje.

Mange af dem der sælger sex, gør det ikke hver dag, men kun nogle gange eller i kortere perioder.En del af de personer, der rejser til Danmark for at sælge sex, er også kun her i landet i en del af året.Der findes ikke mange undersøgelser af unges erfaringer med købesex.De fleste undersøgelser peger på, at det er ganske få unge under 18 år, der har erfaringer med at sælge seksuelle ydelser.Hvis man bliver tvunget til at sælge seksuelle ydelser, eller bliver presset til at gøre noget, som man ikke har lyst til, er der tale om et seksuelt overgreb, som er en kriminel handling, hvor den der begår overgrebet kan straffes.

I Danmark er det kriminelt at købe seksuelle ydelser af personer der er under 18 år.

Det kan også være en ung kvinde, der vælger at betale for sex, fordi hun gerne vil have sin seksuelle debut.

Der er også nogle unge der begynder at sælge seksuelle ydelser af mere negative grunde for at få dækket et socialt behov, fx et ønske om at få omsorg, beskyttelse eller en seng at sove i.

Man regner med, at cirka 903 kvinder arbejder med escortprostitution i Danmark om året.

Der arbejder cirka 600 udenlandske kvinder i gadeprostitution om året i Danmark.

For nogle få personer bliver det en fast ting at enten købe eller sælge seksuelle ydelser.