Datingsider anmeldelser Herlev

Det viser en undersøgelse, som Nybolig har lavet blandt singler.Singlerne skal ud på den østlige halvdel af Sjælland for at finde en bolig på ca. Det er især singler i alderen fra 30 til 62, der må gå på kompromis med deres ønsker.Det er da også fortrinsvis de højtuddannede, og dermed de højtlønnede familier som flytter til omegnen, og som dermed fastlåser Københavns image som en pendler by. Ritt Bjerregaard mener ifølge Berlingske Tidende, at tallene er udtryk for et behov for hendes boligplan 5 x 5, som skal dæmme op for denne udvikling. Udbredelse og geografi Undersøgelsen skal vise omfanget af singler i København i forhold til andre husstandstyper.

På baggrund af det udarbejdes et 'landkort' over de forskellige singletypers udbredelse i København. Boligforhold Undersøgelsen skal bidrage med større viden i forhold til singlers boligforhold, idet den skal vise om visse ejerformer, boligaldre og boligstørrelser kan relateres specielt til de forskellige singletyper.Dette kobles med flyttehyppigheden på det københavnske boligmarked for at afdække singlers mobilitet i forhold til andre husstandstyper.- At viden om homoseksualitet som livsform indarbejdes i en samlet Københavner-læseplan for seksualvejledning.- Københavns Kommune som homo-metropol også forpligtiger sig til at støtte seksuel ligestilling og seksuel mangfoldighed i andre lande og byer.- Hvorledes ansatte i Københavns Kommune kan få undervisning i homokompetencer. I 2006 er omkring 700.000 danskere mellem 20 - 69 år singler.

Den typiske single er 30 - 39 år og for 37 pct.'s vedkommende bor de i hovedstaden.Hvis de er villige til at bosætte sig i en mindre by, så kan det i nogle tilfælde lade sig gøre,« udtaler Eva Nørgaard Petersen.Singlerne søger for det meste en bolig i prisintervallet mellem 500.000 til 1,5 million kroner, og knap halvdelen – 47 procent – af dem under 30 år søger i intervallet 500.000 og 750.000 kroner, hvilket i realiteten betyder en andelsbolig. Forslag sillet af Klaus Bondam, Tina Bostrup, Katrina Feilberg, Kasper Johansen, Manu Sareen, Monica Thon og Margrethe Wivel – alle liste B: Det foreslås, at Borgerrepræsentationen pålægger Økonomiforvaltningen inden udgangen af november 2006 at udarbejde forslag til politisk beslutning om en homopolitik for Københavns Kommune.Endeligt skal en prognose for Københavns boligforhold relateres til singlers udbredelse og behov. Socioøkonomiske forhold Undersøgelsen skal bidrage med større viden omhandlende singlers socioøkonomiske situation ved at belyse de forskellige singletypers arbejdsmarkedstilknytning, indkomstniveau, uddannelsesniveau og etnicitet set i forhold til andre husstandstyper. Konsekvenser for kommunens økonomi Undersøgelsen skal belyse singlers betydning for den samlede kommunale økonomi.Dette gøres ud fra en boligøkonomisk model, hvor man sammenholder kommuneskatten pr. husstand for singlerne og sammenligner det samlede kommunaløkonomiske resultat med andre husstandstyper.Klaus udtrykker med den seneste demografiske udvikling sin bekymring for udviklingen til Berlingske, men måske Klaus skulle begynde at gøre noget ved den istedet for.