Senior dk Nordfyns

Vi glæder os til igen at se jævnaldrene 60 møde forventningsfulde op den første dag, og se glæden vokse dag for dag, så er vi i arbejdsgruppen glade for igen at have lavet en succes, som flere kan leve højt på meget længe. Vi har igen lagt op til nogle spændende dageder bliver rift om pladserne, og i år er jubilæums-festmiddag.Vandråd Nordfyn har virke som et kontaktorgan for vandforsynings- samarbejde mellem de almene vandforsyninger i kommunen, herunder at optræde som forhandler i forhold til offentlige myndigheder henblik på koordinering af fælles opgaver.Seniorrådet rådgiver Kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem Kommunalbestyrelsen og borgerne om alle emner, der vedrører de ældre.

senior dk Nordfyns-30

Vi har adgang til klubhus, hvor juniorer og seniorer mødes hver uge til hyggeligt samvær og forenings aktiviteter.NSFa89 er naturligvis medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund og Odense å-sammenslutningen med de fordele det medfører i form af blandt andet fiskevand.Det tænktes der en del over og snakket om, holdt møder, blev til sidst enige om, at det skulle prøves.Ingen fra gruppen havde været på højskole, det nærmeste vi kom var at alle vidste noget om at samle service og bestik sammen på "højskolemanér".Ved at kigge igennem de forskellige menupunkter, kan du hurtigt få et indblik i klubbens aktiviteter og måske finder du noget, der kan interessere dig.

Klubben er med til at dække det nordlige Fyn og Odense med de mange suveræne fiskevande i området.

Der blev så lavet en arbejdsgruppe med personer fra Bogense, Otterup og Søndersø, og konsulenten kom med mange gode input.2007 i april måned skete det så, de første højskoledage så dagens lys,og det gjorde de i Borgerhuset i Søndersø med hele 34 deltagere.2008 flyttes til Nordfyns efterskole, og da eleverne holdt vinterferie var der plads til at holde Højskoledage.

Og arbejdsgruppen var meget glade, deltagerantallet var mere end fordoblet til 76 personer 2009 flytter højskoledagene igen, efterskolen blev også for lille.

The High school is situated in the former Harritslev village school built in 1914.

New student quarters have been added, enabling us to accommodate 75 people at any one time.

For med udsigt til endnu en fordobling af deltagerantallet skulle der findes et nyt sted, hvor vi kunne være.